Τα μάτια σου..
  Θαρρώ πως βρίσκομαι αντάμα σου
  κοιτάζω τα μάτια σου και σου μιλώ.
Με εμπνέουν τα μεγάλα ολόμαυρα μάτια σου.
  Μέσα βλέπω τον κόσμο διαφορετικό
  όπως θα ήθελα να ήταν , και σου μιλώ
για τα σχέδια μου, τις βλέψεις μου , τα όνειρα μου.
  Εσύ αμίλητη μ΄ακούς
δεν κάνεις καμιά κίνηση.
Μόνο οι κόρες των ματιών σου όλο και μεγαλώνουν...
  Γίνονται τεράστιες, προσπαθούν να χωρέσουν
  όλο τον κόσμο. Τον κόσμο μου

 Γραμμένο στις 31-1-76