ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2)

ΝΥΜΦΑΙΟ.jpg


Δεν περιηγήθηκα φυσικά μόνο στις πόλεις.Δεν ήταν αυτός ο στόχος μου, άλλα και σίγουρα δεν μπορείς να κρίνεις ένα τόπο,από την ζωή στις μεγαλουπόλεις,και όταν βέβαια είχα ανά χείρας, το πολύ καλό οδηγό
της ROAD "ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ".
Από τα χωριά λοιπόν που πέρασα, πρωτεύουσα θέση είχε το Νυμφαίο.
Ένα χωριό πρότυπο, που (ξανά)έγινε, όμως μόνο για τουριστικούς λόγους, « για να το βλέπουν οι επισκέπτες » σαν μουσειακό είδος, δεν ξέρω αν είναι και λειτουργικό-ζωντανό χωριό!!
Πέρα από αυτά όμως το αποτέλεσμα είναι σπουδαίο και χάρμα οφθαλμών για μας τους πολυκατοικιόπληκτους!! σαν κι΄εμένα.
ΝΥΜΦΑΙΟ2.jpg
ΝΥΜΦΑΙΟ1.jpg
Θα πρότεινα όμως όσο το δυνατόν λιγότερη "τουριστικοποίηση" .Το πολύ ωραίο Μέτσοβο, είναι ένα κακό παράδειγμά τέτοιας ανάπτυξης.
ΜΕΤΣΟΒΟ.jpg