ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ -απο τον βραχο της ΑκροποληςΑπο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης το μήνυμα,
για αντίσταση των λαών της Ευρώπης !!!!!!