ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Μ.ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΔΥΟ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗΚύριε Γιαννιδάκη,
Αν και το δημοσίευμά της 4ης/6/2012 στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΣΦΕΝΤΟΝΑ (http://www.sfedona.gr) με τίτλο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 51.660,00€ στις 11/10/2011 στη σημερινή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Θελερίτη» είναι καρπός ανώνυμων καταγγελιών και όχι δημοσιογραφικής έρευνας, όπως ο ίδιος ομολογείτε, σας απαντώ.
Απαντώ επειδή αυτό επιβάλλει ο δημόσιος ρόλος μου, ως υποψήφιας βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστηρίζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όλων όσοι συμμετέχουν στα κοινά, θέση που ασπάζομαι και ανεπιφύλακτα υιοθετώ.
Αυτά ως προίμιο - και περνώ επί του θέματος.
Α) Καταρχάς σας ενημερώνω ότι οι πρόχειροι διαγωνισμοί είναι όρος που χρησιμοποιείται στη Δημόσια Διοίκηση και διέπεται από σχετική νομοθεσία. Πρόκειται για διαγωνισμό και όχι για απευθείας ανάθεση, διενεργείται για προϋπολογισμό από 20.000,00 - 60.000,00€ για τον οποίο το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (στην προκειμένη περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας) και στη Διαύγεια.
Επομένως, αν δεν υπάρχουν αποδείξεις επί σχετικών παρατυπιών ή παραβιάσεων της σχετικής νομοθεσίας, τα περί μη καθαρότητας και περί αδιαφάνειας, μόνο ως συκοφαντίες μπορούν να εκληφθούν, παρά τις κομψά διατυπωμένες επιφυλάξεις σε διάφορα σημεία του δημοσιεύματος. Και μιας και ο λόγος περί διαφάνειας, είναι σημαντικότατο το εξής: στη δημοκρατία και στο δικό μας νομικό πολιτισμό, όσοι καταγγέλουν οφείλουν να τεκμηριώνουν ότι όσα ισχυρίζονται είναι αληθή.Δυστυχώς στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης αυτό έχει ανατραπεί πλήρως και ένα άτομο μπορεί να βιώσει δημόσιο διασυρμό, διότι χωρίς ήθος και αρχές ο οποιοσδήποτε μπορεί, καλά κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία του και την κάλυψη ενός εντύπου, να ισχυριστεί οτιδήποτε, χωρίς αποδείξεις και τεκμήρια. Επομένως δεν είναι κατανοητό το ζήτημα που προκύπτει τι αφορά. Σημειώνω επίσης, ότι δημοσιοποιήθηκε τόσο η απόφαση για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού - με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά -, όσο και το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, τα οποία αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για 15 ημέρες (δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και στη Διαύγεια, Απόφαση διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου/Συντονιστή/-τριας του Έργου με τίτλο: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ -ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», 26/7/2011)


Β) Στο δημοσίευμά σας εντοπίζεται ένα επιπλέον ατόπημα: ως απόδειξη των καταγγελιών παραθέτετε τη δημοσίευση της απόφασης κατοχύρωσης στη Διαύγεια και όχι μυστικές πηγές ή κρυμμένους φακέλους. Επομένως δεν είναι κατανοητό το ζήτημα που προκύπτει όσον αφορά τη διαφάνεια.
Γ) Όσον αφορά τον όρο ένταξη της οπτικής του φύλου , που ηχεί ανοίκειος, διευκρινίζω: πρόκειται για μεθοδολογία που εξετάζει κατά πόσο οι πολιτικές που υλοποιούνται στους Δήμους λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και προτείνονται δράσεις που απαλείφουν τις ανισότητες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Progress. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΥΠΕΣ/ ΓΓΙΦ) και δεν είναι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όπως ανακριβώς αναφέρετε. Αφορά σε δράσεις για την ενίσχυση γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (συγκεκριμένα: ηλικιωμένες, άτομα με ειδικές ανάγκες/ ΑμΕΑ, Τσιγγάνες και μετανάστριες) και πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά σε 8 δήμους της χώρας. Το έργο έληγε στις 31/5/2012, αλλά η διάρκειά του παρατάθηκε ως το τέλος του 2012, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Στον προαναφερόμενο διαγωνισμό συμμετείχα νομίμως σύμφωνα με όσα απαιτούνταν, υποβάλλοντας τεχνική και οικονομική προσφορά, πλήθος τυπικών δικαιολογητικών, αποδεικτικών στοιχείων και πτυχίων, και αξιολογήθηκα από την αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η οποία ήταν θετική, υπέβαλα τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε. Συμμετείχα, ασκώντας το νόμιμο, ισότιμο και αναφαίρετο δικαίωμα της συμμετοχής μου, αξιολογήθηκα και ανέλαβα να συντονίσω ένα έργο για την τοπική αυτοδιοίκηση και την ισότητα των φύλων, δύο πεδία, στα οποία έχω μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία και για τα οποία αξιολογήθηκα επιτυχώς.
Να σημειώσω επίσης ότι είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, μιας και την πρώτη φορά δεν υλοποιήθηκε λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας. Απόδειξη της δυσκολίας εξεύρεσης εμπειρογνωμόνων στα αντικείμενα που απαιτεί το πρόγραμμα είναι η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αντίστοιχη προκήρυξη που δημοσιεύτηκε (Υπ. Αριθ. πρωτ.2329/30-11-2011 (Α_Α:457ΦΝ-ΞΑ_) και επαναπροκηρύχθηκε (Υπ. Αριθ. πρωτ. 450/22-2-2012(Α_Α: ΒΟΖ8Ν-6ΟΕ) . Να τονίσω επίσης ότι βιοπορίζομαι αποκλειστικά από την εργασία μου είτε ως σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είτε ως εμπειρογνώμονας, τηρώντας τους σχετικούς νόμους και καταβάλλοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές και φόρους. Γι' αυτό και δεν είναι σαφές τι ακριβώς είναι αυτό που καταγγέλλεται: το νόμιμο δικαίωμά μου να συμμετέχω σε διαγωνισμούς που συμβάλλουν στην απορρόφηση πόρων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων ή εντέλει το δικαίωμά μου να ασκώ την εμπειρογνωμοσύνη μου και τις επιστημονικές δεξιότητες μου;
Δ) Ομολογώ ότι αναγνωρίζω τη δυσκολία να προκύψει επιχείρημα στο δημοσίευμά σας, μιας και είτε χρησιμοποιείτε εισαγωγικά (ενδεχομένως για να θεωρηθείτε αντικειμενικοί), είτε δηλώνετε ότι δεν γνωρίζετε το αντικείμενο του έργου και ως εκ τούτου δεν έχετε άποψη για το θέμα. Να σας ενημερώσω ότι ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αποδέχεται τα ιδεώδη και κεκτημένα της ΕΕ, ενώ έχει υιοθετήσει τις αξίες και τις αρχές για την ισότητα των φύλων και έχει ενσωματώσει σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα πεδία της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Και τέλος, αν και δηλώνετε ότι επιφυλάσσεστε να πληροφορηθείτε "τις λεπτομέρειες και σκοπιμότητες του έργου" και να διασταυρώσετε τις πληροφορίες σας, ως οφείλετε στο πλαίσιο μιας έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης, παρά ταύτα, δημοσιεύετε αδιασταύρωτες και ανυπόστατες πληροφορίες, πριν λάβετε οποιαδήποτε κατατοπιστική απάντηση και κυρίως πριν διενεργήσετε ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
- Έχει δικαίωμα ένα έντυπο να δημοσιεύει ανυπόστατες ή ασαφείς πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί;
- Πώς προστατεύονται οι πολίτες από το διασυρμό ή τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που θίγουν την αξιοπρέπεια και ακεραιότητά τους;


Θεωρώντας λοιπόν ότι το δημοσίευμα σας με θίγει ως δημόσιο πρόσωπο, ως εργαζόμενη και ως άτομο δηλώνω ότι θα υπερασπιστώ με κάθε πρόσφορο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά μου.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 5 Ιουνίου 2012
ΥΓ: Για λόγους δεοντολογίας παρακαλώ η επιστολή μου να δημοσιευτεί στην ίδια θέση με το αρχικό δημοσίευμα.