Μείωση δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων αποφάσισε το ΔΣ Κορίνθου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μείωση στα δημοτικά τέλη :
- Καθαριότητα και Φωτισμού -5%
- Κοινοχρήστων Χώρων -10%
- Νεκροταφείου από -11% μέχρι -37%
- Βοσκής -20%
- Άρδευσης -20%
- Αιγιαλού και παραλίας
- Ομόφωνα εγκρίθηκε η επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων (ΔΕΥΑΚ) και στις Δημοτικές Ενότητες : Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας (α/1-5-2013). Κατ΄ αυτό τον τρόπο ενοποιείται η Υπηρεσία Ύδρευσης σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων, με την αρμοδιότητα αυτή να υλοποιείται πλέον από την ΔΕΥΑΚ.