Παρασκευή 8/2 LIVE rock μουσική στη "Σβούρα"(και μάζεμα τροφίμων).