ΤτΕ: κλείνει η ασφαλιστική εταιρεία EVIMA, 270.000 ξεκρέμαστοι ασφαλισμένοι!




Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σήμερα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα στην Ελλάδα, κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.


Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας (εποπτικά κεφάλαια), απαίτηση, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Παράλληλα, δεν είχε σχηματίσει επαρκή τεχνικά αποθέματα και παρουσίαζε έλλειμμα στην ασφαλιστική τοποθέτηση.
Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας αναστέλλεται η υποχρέωσή της για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Γερμανός, ο οποίος με τη σειρά του θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή.
Ειδικότερες πληροφορίες:
Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλική ζημία και σωματική βλάβη τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των 30 ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το μέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της. Οι έχοντες απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.
Οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της (http://www.evima.gr), καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα της εταιρείας και από τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 6949 962802.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Από Τους Υπαλλήλους Της Evima

Για την EVIMA που έκλεισαν…

Την Παρασκευή 08.02.2013 προστέθηκε, στον μακρύ κατάλογο των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, η EVIMA Ασφαλιστική. Σαν εργαζόμενοι στην εταιρεία νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε δυο λόγια για την εταιρεία που αγκάλιασε, κυριολεκτικά, 150 περίπου συναδέλφους.
Η αιφνίδια  και πρωτοφανής απόφαση για την ανάκληση της άδειας της εταιρείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, έφτασε στα γραφεία της εταιρείας το μεσημέρι της ίδιας μέρας, την ώρα που εμείς δουλεύαμε και δεκάδες συνάνθρωποί μας ασφάλιζαν τις περιουσίες τους σε όλη την Ελλάδα. Μετά το πρώτο σοκ και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς είχαμε μισή ώρα να φύγουμε από τις δουλειές μας αφήνοντας πίσω όλα τα προσωπικά μας αντικείμενα υπό τις οδηγίες του ειρηνοδίκη, ψάξαμε για να βρούμε το λόγο που έκλεισαν την εταιρεία. Αυτό το «γιατί;» που έβγαινε από τα χείλη και των 100 περίπου εργαζομένων στα κεντρικά και των υπόλοιπων συναδέλφων και ασφαλιστών στα γραφεία και την επαρχία.
Βρήκαμε, λοιπόν, στο internet φυσικά, την απόφαση, αλλά τον λόγο για τον οποίο 150 άνθρωποι χάσαμε τις δουλειές μας και τόσοι ασφαλισμένοι τα χρήματά τους δεν τον βρήκαμε. Μόνο μια γενικόλογη πρόταση περί «μη σχηματισμού επαρκών τεχνικών αποθεμάτων και ελλείμματος στην ασφαλιστική τοποθέτηση» και ότι «η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας». Νούμερα, ποσά για τα παραπάνω πουθενά.
Η ΤτΕ που αγαπά τόσο τα νούμερα και υπολογίζει και ανακοινώνει συνεχώς ποσά και ποσοστά πληθωρισμού, χρέους, ελλείμματος κ.ο.κ., στην περίπτωση αυτή δεν λέει κάτι. Όχι όμως γιατί δεν ξέρει αλλά γιατί δεν έχει να πει κάτι. Γιατί η εταιρεία έκλεισε αναίτια. Δε θα μιλήσουμε για συμφέροντα. Ο καθένας μας ξέρει και καταλαβαίνει. Έχουμε, όμως, χρέος σαν εργαζόμενοι να πούμε τα εξής:
 1. Παρά την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων τα τελευταία χρόνια, η EVIMA δεν προχώρησε σε καμμία μείωση των μισθών μας. Οι νέοι συνάδελφοι προσλαμβάνονταν βάσει της καταργηθείσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης με πλήρη τα δικαιώματα που απέρρεαν από αυτή.
 2. Δεν υπήρξε ποτέ καμμία καθυστέρηση ούτε μίας ημέρας στη μισθοδοσία μας.
 3. Δεν υπήρξε καμμία κατάργηση δώρων.
 4. Οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ πληρώνονταν κανονικά και εμπρόθεσμα.
Αυτή την εταιρεία έκλεισαν. Μία εταιρεία-υπόδειγμα εργοδότη. Μία εταιρεία Ελλήνων ασφαλιστών με 40.000.000 ευρώ μετρητά σε ελληνικές τράπεζες. Μία εταιρεία που ζούσε 150 οικογένειες υπαλλήλων και 1000 ασφαλιστές. Μια εταιρεία της οποίας η επιτυχία προφανώς ενοχλούσε. Και αυτό είναι το κράτος μας. Ένα και μοναδικό…

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Αθήνα 11/02/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση έκλεισε η ασφαλιστική εταιρία EVIMA με μια απόφαση  νομικά διάτρητη και  ηθικά απαράδεκτη, που  αποτελεί την κατάληξη  μιας  παράνομης μεθόδευσης ενεργειών, όπως μαρτυρούν όλα τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν στην βιαστική  και  εσπευσμένη  απόφαση της  Eπιτροπής  της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σήμερα δρομολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη και δίκαιη υπεράσπιση της Εvima, που στο πλευρό της βρίσκονται το σύνολο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των υπαλλήλων της αλλά και των πελατών της.
Η ελλιπής  και τουλάχιστον ανακριβής στοιχειοθέτηση  και τεκμηρίωση της Εποπτικής Αρχής σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της Evima, δεν μπορούν  να  ισορροπήσουν  τα  γνωστά σε όλη την ασφαλιστική αγορά  θεαματικά αποτελέσματα της EVIMA , που ανησύχησαν του ανταγωνιστές της, επηρεάζοντας, όπως φάνηκε, τις αποφάσεις της   Τράπεζας της Ελλάδος :
Αύξηση της ασφαλιστικής παράγωγης για το έτος 2012 της τάξης του 50%.
Άμεση είσπραξη του συνόλου της ασφαλιστικής παράγωγης και απολύτως σε μετρητά.
Τιμολόγιο ασφάλιστρων πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, ικανό να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της εταιρείας .
Το 60% των συνεργαζομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε αποκλειστική συνεργασία με την EVIMA.
Τα Αποτελέσματα  αυτά  ικανοποιούν τη ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, την ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΠΑΘΟΝΤΩΝ.
Η EVIMA   είναι :
H ΜΟΝΑΔΙΚΗ Εταιρεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα που δεν έχει έκθεση σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, παρά τις έντονες προς τούτο πιέσεις!!!
Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο δεν καταγράφει τοξικά ή υψηλού κινδύνου προϊόντα
Επενδύει τα χρήματα των ασφαλισμένων αποκλειστικά και μόνον στην Ελλάδα
Απασχολεί 200 εργαζόμενους   και 500 συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, 1.300 ασφαλιστικούς  διαμεσολαβητές
Καλύπτει 270.000 ασφαλισμένους.
Διαβάζοντας την απόφαση περί ανάκλησης της λειτουργίας της EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, όπως:
Από ποιά άραγε μεγάλη και άμεση απειλή προστάτευσε η Εποπτική Αρχή τους Έλληνες Πολίτες;
Πως διασφάλισε το Δημόσιο συμφέρον με αυτήν της την απόφαση, ενεργώντας  με απίστευτη   βιασύνη, σπουδή και ζήλο;
Πως προστατεύει τους εργαζόμενους της;
Πως προστατεύει τους ασφαλισμένους, τους παθόντες τρίτους; (δεν καθυστέρησε η καταβολή  αποζημίωσης ούτε μία μέρα)
Πως βοηθάει τον καθημερινό αγώνα των διαμεσολαβούντων ασφαλιστών ;
Ισχύει άραγε το ενδεχόμενο, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της EVIMA, να έγινε  μόνο και μόνο για την υφαρπαγή των 40.000.000 και πλέον ευρώ σε μετρητά του ταμείου της , με σκοπό την ενίσχυση του παραπαίοντος Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικού Κεφαλαίου;
Το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά πρέπει να διερευνηθεί, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά και σίγουρα θα ανακύψουν και άλλα στο άμεσο μέλλον.
Το ΔΣ της EVIMA Ασφαλιστικής
——————–

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Την 8-2-2013 εκτελέστηκε με τρόπο αριστοτεχνικό ένα προσχεδιασμένο και καλά μελετημένο έγκλημα κατά της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.
Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση έκλεισε η ασφαλιστική εταιρία ΕΒΗΜΑ με μια απόφαση διάτρητη νομικά και απαράδεκτη ηθικά.
Τις παρανομίες που έχουν διαπραχθεί από όσους συνέπραξαν στο έγκλημα αυτό θα διερευνήσει η δικαιοσύνη, καθώς όλοι όσοι έγιναν θύματα αυτής της μεθόδευσης θα απευθυνθούν αρμοδίως.
Ωστόσο σχετικά με όσα τα πρωτοφανή έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ημέρες, επισημαίνονται τα παρακάτω :
Την 05/02/13 έληξε η δημόσια διαβούλευση (opengov.gr) της τροπολογίας που αφορά την προσθήκη της παραγράφου 7 στο άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 (Α’ 250), για την δυνατότητα της ένταξης των ασφαλιστικών εταιρειών με την έκδοση προνομιούχων μετοχών του δημοσίου κατά τα πρότυπα των τραπεζών.
Στις 04/02/2013 εισηγήθηκε η Δ.Ε.Ι.Α. στην Ε.Π.Α.Θ. την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΕΒΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ – χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί στην εταιρία -, ενώ 4 ημέρες μετά, δηλαδή την Παρασκευή 08/02/2013 συνεδρίασε και αποφάσισε η Ε.Π.Α.Θ. επικυρώνοντας την προειλημμένη απόφαση για την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
Τις επόμενες μέρες ψηφίζεται η προαναφερόμενη τροπολογία και γίνεται νόμος του κράτους, από την Βουλή των Ελλήνων, χωρίς να δοθεί η παραμικρή έστω δυνατότητα στην EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ να ενταχθεί στον προαναφερόμενο νόμο – αν αυτό θα ήταν απαραίτητο -, κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου από μέρους της εποπτικής αρχής, η οποία ενήργησε κατά παράβαση και καθ υπέρβαση εξουσίας, λαμβάνοντας το έσχατο μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και όχι οποιοδήποτε άλλο ηπιότερο μέτρο, όπως προβλέπεται από το νόμο και έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν για άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η εποπτική αρχή ενήργησε με τον τρόπο αυτό, ενώ είχε ενημερωθεί επισήμως ότι η ασφαλιστική επιχείρηση κατόπιν απαίτησης της εποπτικής αρχής :
 1. Στις 18/02/2013 θα είχε αποστείλει τον εποπτικό ισολογισμό της 31/12/2012.
 2. Στις 28/02/2013 θα είχε αποστείλει τον ισολογισμό κλεισίματος της 31/12/2012 με το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, που σαν αποτέλεσμα θα είχε να παρουσιαστούν τα πραγματικά επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία και
 3. Ενώ είχε ληφθεί απόφαση από την διοίκηση της εταιρίας και γνωστοποιηθεί προφορικά στην εποπτική αρχή, για νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων.
Διαβάζοντας την απόφαση πέρι ανάκλησης της λειτουργίας της ΕΒΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ δημιουργείται άμεσα το κρίσιμο κι εύλογο ερώτημα, από ποιά άραγε μεγάλη και άμεση απειλή προστάτευσε η εποπτική αρχή τους Έλληνες Πολίτες και διασφάλισε το Δημόσιο συμφέρον με αυτήν της την απόφαση, ενεργώντας με απίστευτη ταχύτητα και ζήλο, θεωρώντας ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα θα προξενούσε ζημία, ενώ ταυτόχρονα με την απόφαση της αυτή η εποπτική αρχή προκάλεσε πολλαπλάσια ζημία στους ασφαλισμένους, στους παθόντες τρίτους, στους διαμεσολαβούντες, αλλά και στο Δημόσιο συμφέρον.
Η εποπτική αρχή και τα όργανά της, με την απόφαση της αυτή καταργώντας κάθε έννοια δεοντολογίας και χρηστών κανόνων εποπτείας, αποφάσισε χωρίς ουδεμία επίσημη η ανεπίσημη προειδοποίηση, τον άμεσο και ταχύτατο ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ και όχι
 1. την καταβολή των απαιτούμενων επικαιροποιημένων κεφαλαίων ή
 2. την εφαρμογή της παραγράφου 7, του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 (Α’ 250), που έρχεται στη Βουλή στις 11/02/2013 προς ψήφιση, (αν αυτό θα ήταν απαραίτητο).
Ως αποδεικνύεται από την αλληλογραφία μεταξύ της εταιρίας και της εποπτικής αρχής και είναι στη διάθεση παντός υπευθύνου, η Δ.Ε.Ι.Α. απέστειλε στην Εταιρεία την με αριθμό πρωτοκόλλου 110/18-01-2013 έκθεση ελέγχου, στην οποία ζητούσε τις απόψεις της εταιρίας μέχρι τις 28/01/2013 και την κάλυψη αναφερόμενου ελλείμματος στο Περιθώριο Φερεγγυότητας ποσού 5.639.471 ευρώ.
Η Εταιρεία απάντησε εμπεριστατωμένα και επαρκώς με την με αριθμό πρωτοκόλλου 832/28-01-2013 επιστολή της αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι :
 1. Μέρος του όποιου ελλείμματος καλύφθηκε με τις υπεραξίες αγορών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν την 02/10/2012 και την 14/12/2012, ποσού 1.798.129 ευρώ σύμφωνα με τον Ν 400/70.
 2. Με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου σε μετρητά ποσού 3.000.000 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 27/12/2012, με αντίστοιχη ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της εποπτεύουσας αρχής Δ.Ε.Ι.Α.
 3. Για το εναπομείναν ποσό από 841.342 ευρώ το Δ.Σ. της Εταιρείας την 04/02/2013 αποφάσισε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για ποσό 855.000 ευρώ, για την οποία η Δ.Ε.Ι.Α. ήταν ενήμερη από την 28.01.2013 συνάντησή μας. Μέχρι την 08/02/2013 είχαν ήδη κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της ΑΜΚ ( με αριθμό 02.04.07.0006531) που τηρείται στην Νέα Proton Bank, ποσό 669.000 ευρώ.
Η εν λόγω αύξηση δεν ολοκληρώθηκε μόνο εκ του λόγου ότι με την αιφνιδιαστική απόφαση της ανακλήσεως υπήρξε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών. Τέτοια ήταν η σπουδή για το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης, που είναι ενδεικτικό ότι μέτοχος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την κατάθεση που πραγματοποιούσε για την συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς ενημερώθηκε περί της ανακλήσεως κυριολεκτικώς στο γκισε της τραπέζης
Όσον αφορά στο υποτιθέμενο έλλειμμα της Ασφαλιστικής Τοποθέτησης κατά ποσό ύψους 11.093.972 ευρώ που αναφέρεται στην απόφαση της Ε.Π.Α.Θ., δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από την εποπτική αρχή, για άγνωστους λόγους, οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία και που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, για το διάστημα από 01/10/2012 έως και σήμερα, που αναλυτικά είναι :
 1. Ακίνητο στον Ασπρόπυργο αντικειμενικής αξίας 3.986.147,06 ευρώ με ημερομηνία αγοράς 02/10/2012, που έχει διατεθεί για ασφαλιστική τοποθέτηση για ποσό 5.181.991,18 ευρώ, αυξημένη δηλαδή κατά 30% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.
 2. Ακίνητο στον Δήμο Αθηναίων αντικειμενικής αξίας 112.413,60 ευρώ με ημερομηνία αγοράς 14/12/2012, που έχει διατεθεί για ασφαλιστική τοποθέτηση για ποσό 146.137,68 ευρώ, αυξημένη δηλαδή κατά 30% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.
 3. Προθεσμιακή κατάθεση στις 24/01/2013, στο κεντρικό κατάστημα της ALPHA BANK, ποσού 3.000.000 ευρώ, η οποία έχει επίσης διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.
 4. Αύξηση των προθεσμιακών καταθέσεων σε άλλες τράπεζες κατά το ποσό των 328.000 ευρώ, οι οποίες έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.
Επομένως η EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είχε αυξήσει και διαθέσει σε ασφαλιστική τοποθέτηση ήδη από την 01/10/2012 επιπλέον ποσό 8.656.129 ευρώ.
Συνεπώς το ποσό που απέμενε για να καλυφθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής ανέρχεται στο ποσό των 2.437.843 ευρώ (11.093.972 – 8.656.129), και το οποίο στην από 28/01/2013 απαντητική επιστολή η εταιρία είχε δεσμευθεί ότι θα διατεθεί ΑΜΕΣΑ.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει πέραν πάσης αμφισβήτησης και με στοιχεία για τα οποία ήταν ενήμερη η Εποπτική Αρχή και τα οποία για άγνωστους λόγους δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, ότι τα ποσά των ελλειμμάτων που αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Π.Α.Θ. είναι είτε αναληθή, είτε λανθασμένα.
Επομένως αποδεικνύεται πλήρως ότι η Διοίκηση της Εταιρείας λειτούργησε άμεσα και σε καμία περίπτωση δεν εφησύχασε, όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.
Για όλα τα παραπάνω πραγματικά γεγονότα, πρέπει να υπάρξει άμεσος έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της Δ.Ε.Ι.Α. και της Ε.Π.Α.Θ., ιδιαίτερα δε σε επίπεδο διευθυντή και πρόεδρου της επιτροπής, ο όποιος ανέλαβε τα καθήκοντα του μόλις την 01/01/2013 και που έκανε την τιμή να δεχθεί τη διοίκηση της εταιρίας μόλις τρία λεπτά στο γραφείο του, επικαλούμενος άλλες υποχρεώσεις ( η επίσκεψη είχε ανακοινωθεί και είχε γίνει αποδεκτή επισήμως με το πρωτόκολλο που ο κανονισμός της Τ.τ.Ε. όριζε ). Στην 3λεπτη αυτή συνάντηση δεν αναφέρθηκε το παραμικρό για ένα τόσο φλέγον και κρίσιμο για την EVIMA θέμα ήτοι αυτό της επιβίωσης της εταιρίας, γεγονός τουλάχιστον άξιο απορίας.
Η προϊσταμένη αρχή της εποπτείας προφανώς αποδέχθηκε αβασάνιστα την εισήγηση των στελεχών της Δ.Ε.Ι.Α., η οποία ελάμβανε επιβαρυντικά οικονομικά μεγέθη και στοιχεία από δύο διαφορετικές περιόδους αυτές του Ιουνίου 2012 και του Σεπτεμβρίου 2012, πράγμα επιστημονικά, ηθικά και δεοντολογικά απαράδεκτο, καθώς με τον τρόπο αυτό εμφανίστηκαν μη επαρκή κεφάλαια ύψους 35.000.000 ευρώ, πράγμα εντελώς αναληθές αφού τα οικονομικά στοιχεία που ελήφθησαν ήταν συνδυαστικά λάθος και μη ενημερωμένα, γιατί δεν ελάμβαναν υπ’ όψιν τους τα θετικά αναθεωρημένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.
Στην απόφαση της εποπτικής αρχής γίνεται αναφορά για το πραγματικά δυσμενές οικονομικό κλίμα που επηρεάζει δυσμενώς την ασφαλιστική αγορά και κατ’ επέκταση και την EVIMA, αλλά στα αποτελέσματά της εταιρίας αυτής καταγράφονται :
 1. Σημαντική αύξηση της ασφαλιστικής παράγωγης για το έτος 2012 της τάξης του 50%.
 2. Η είσπραξη του συνόλου της ασφαλιστικής παράγωγης άμεσα και απολύτως σε μετρητά.
 3. Τιμολόγιο ασφάλιστρων πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, ικανό να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 4. Ποσοστό 60% των συνεργαζομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε αποκλειστική συνεργασία με την EVIMA.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ;
Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΠΑΘΟΝΤΩΝ.
Αυτός είναι ο μόνος λόγος εμπιστοσύνης που κάνει την πορείας της εταιρίας και τα μεγέθη της ανοδικά σε αυτό το δυσμενέστατο οικονομικό κλίμα.
Σε άλλο σημείο στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά στην πιθανή κακή διαχείριση της Διοίκησης και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
Σε ποια κακή διαχείριση και έλλειψη πολιτικών διαχείρισης κινδύνων αναφέρεται, όταν ήταν η ΜΟΝΗ Εταιρεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα που δεν είχε έκθεση σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, παρά τις έντονες προς τούτο πιέσεις!!!!!!!!!!!!!
Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας δεν υπήρχαν προϊόντα τοξικά ή υψηλού κινδύνου. Να σημειωθεί επίσης ότι ενώ άλλες Εταιρείες του κλάδου την κρίσιμη περίοδο των τελευταίων 2 ετών, τοποθετούσαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, η Εταιρεία επένδυε τα χρήματα των ασφαλισμένων αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα.
Ισχύει άραγε το ενδεχόμενο η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της EVIMA, να έγινε για την υφαρπαγή των 40.000.000 και πλέον ευρώ σε μετρητά, με σκοπό την ενίσχυση του παραπαίοντος Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικού Κεφαλαίου????? που θα αποζημιώνει σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις περιορισμένα ( για θανατηφόρα ατυχήματα ), όταν η EVIMA – όπως και κάθε ασφαλιστική επιχείρηση – κατέβαλε αποζημιώσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων ( από 150.000 έως 1.000.000 ευρώ για τα ίδια ατυχήματα ) και χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η ανυπολόγιστη ζημία σε 200 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, σε 500 συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, σε 1.300 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε 270.000 ασφαλισμένους και στους μικρομετόχους της Εταιρείας.
Αυτά σε παγκόσμια πρωτοτυπία συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, με την δραματική οικονομική κατάστασή της, και με την ανεργία να καλπάζει ανεξέλεγκτα κοντά στο 30%.
Το άμεσο κέρδος του Επικουρικού Κεφαλαίου το βλέπουν οι επαΐοντες και μη, ποια είναι άραγε η ζημία του Δημοσίου από την παύση της λειτουργίας μιας εταιρίας η οποία δεν χρωστούσε ένα ευρώ στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία ή οπουδήποτε αλλού, ποια είναι η ζημία των ασφαλισμένων που έχασαν χωρίς λόγο τα ασφάλιστρα τους – είναι κοινώς γνωστό ότι καμία εκκαθάριση μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει λεφτά στους ασφαλισμένους -, ποια είναι η ζημιά όλων των δικαιούχων αποζημίωσης που πλέον έχει περιοριστεί δραματικά η απαίτηση τους ?
Το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά πρέπει να διερευνηθεί, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά και σίγουρα θα ανακύψουν και άλλα στο άμεσο μέλλον.