Η ισότητα των φύλων, αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνίας που οραματιζόμαστε.Της Μαρίας Θελερίτη. 
Υποψήφια βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ στον Νομό Κορινθίας

Σε καιρούς που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η πατριαρχία και ο σεξισμός προσφέρουν λιγοστές δυνατότητες στις γυναίκες για πολιτική παρέμβαση, τα πολιτικά δικαιώματα και η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα και στον δημόσιο διάλογο αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ισότητα των φύλων. Από την άλλη, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών συνιστά αυτονόητο και αναγκαίο βήμα για τον θεσμικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος και την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας - που αποτελούν τον 4ο προγραμματικό πυλώνα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.


Η ισότητα των φύλων για τον ΣΥΡΙΖΑ συνιστά αξία και αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνίας που οραματιζόμαστε, και όχι απλώς άλλον ένα στόχο. Η ισότιμη και ισόρροπη πολιτική συμμετοχή και η πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών είναι καταρχήν ζήτημα δημοκρατίας. Και παρά το γεγονός ότι προσωπικά δεν έχει χρειαστεί να αξιοποιήσω το μέτρο της ποσόστωσης, θα ήθελα να δηλώσω πως συμφωνώ με αυτή τη θετική διάκριση υπέρ των γυναικών ως ένα από τα μέτρα -όχι όμως και το αποκλειστικό- που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Από την άλλη, θα ήθελα να τονίσω πως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του αριθμού του βουλευτριών εν προκειμένω, αλλά η αλλαγή στη δομή και το περιεχόμενο της πολιτικής. Επομένως, από τη σκοπιά της φεμινιστικής προσέγγισης, η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο Κοινοβούλιο πρέπει να μεταφράζεται και στη δυνατότητα διαμόρφωσης/ εμπλουτισμού της πολιτικής ατζέντας με αιτήματα που αφορούν τις γυναίκες, αλλά και στην αντιπροσώπευση αυτής της ατζέντας σε θεσμούς λήψης αποφάσεων όπως είναι το Κοινοβούλιο.

Διότι, όπως μας έχει αποδείξει η εμπειρία, η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των γυναικών σε τυπικούς θεσμούς του κράτους, όπως και οι αναφορές στην ισότητα των φύλων σε επίσημα πολιτικά κείμενα, δεν οδηγούν αναγκαία στην αναδιανομή των πόρων και της εξουσίας ούτε αλλάζουν τη δομή της έμφυλης ανισότητας.

Γι' αυτό και στον ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούμε και παλεύουμε και για την ποσοτική αύξηση των γυναικών που συμμετέχουν στα κοινά, αλλά και για την αύξηση της επιρροής τους. Στις 25 Ιανουαρίου ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουμε γυναίκες από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.