ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ