Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων για «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»

  

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη συνεχίζουν την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κατοίκων του Δήμου μας με την υλοποίηση προγραμμάτων για την ανακούφιση των βασικών βιοτικών τους αναγκών, οι οποίες εντείνονται λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.


Απευθυνόμενοι σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή ρεύματος, τους πληροφορούμε ότι, αφού υποβάλλουν αίτηση για τη ρύθμιση της οφειλής στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ), η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την επιδότηση της επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος , πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης.

Οι κάτοικοι της Νίκαιας και του Αγ.Ι.Ρέντη που επιθυμούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για ενημέρωσή τους στα τηλέφωνα: 213 2004818, 213 2004822 , 213 2004868