25η Μαρτίου...Ζήτω η επανάσταση του 1821, ζήτω οι επαναστάσεις όλου του κόσμου, ζήτω σε κάθε λαό που επαναστατεί, αλλά και ζήτω σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που κάνει την δική του επανάσταση.

Γενικεύοντας, ζήτω σε κάθε θεμελιώδη μεταβολή που μπορεί να επέλθει μετά από ρήξη με την υπάρχουσα υποβόσκουσα και τελματώδη κατάσταση. 
Ας κάνει πρώτα λοιπόν ο καθένας μας την επανάσταση του, το αποτέλεσμα θα είναι επαναστατικό για το σύνολο!