Ε2 Λιμάνι Πειραιά.


 2500 Χρόνια από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας....
Στο πέρασμα των χρόνων, των αιώνων, των χιλιετιών...
Πόλεμοι εξουσίας, κατάκτησης νέων εδαφών και αγορών, επιβολή της δύναμης του ισχυρότερου στους αδύναμους και ανίσχυρους.
Τις αποφάσεις τις παίρνουν πάντα οι λίγοι που εξουσιάζουν.
Τις συνέπειες πληρώνουν πάντα οι λαοί.