Ο προτεινόμενος κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κορινθίων.


Με δυο σημαντικά θέματα, ( μεταξύ των 33 ), που αφορούν την  έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων και χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων, θα ασχοληθεί και θα αποφασίσει σε τακτική συνεδρίαση του, το αυριανό 
(5/4/16) Δημοτικό Συμβούλιο .

Εδώ μπορείτε να δείτε τον προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων και εδώ τον προτεινόμενο κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.