ΠΛΗΡΩΣΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ.
Στην πλήρωση 2.135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 10/5.

Η Προκήρυξη αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαθιστά την αδικία εις βάρος των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 1998 που παρέμεναν τόσα χρόνια αδιόριστοι και καλύπτει πανελλαδικά θέσεις εργασίας σε νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου, όπου υπήρχαν πάγιες ανάγκες για περαιτέρω ανθρώπινο δυναμικό.
Για την Κορινθία η προκήρυξη προβλέπει 11 θέσεις για υπηρεσίες του Νομού, 6 από τις οποίες αφορούν δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ οι υπόλοιπες 5 αφορούν διοικητικό προσωπικό στον τομέα της Υγείας.
Συγκεκριμένα προβλέπονται:

- 1 θέση Γραμματέα (Π.Ε.) στο Ειρηνοδικείο Σικυωνίων.

- 1 θέση Γραμματέα (Π.Ε.) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.

- 2 θέσεις Γραμματέων (Π.Ε.) στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

- 1 θέση Γραμματέα (Τ.Ε.) στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

- 1 θέση Γραμματέα (Δ.Ε.) στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

- 1 θέση Διοικητικού – Λογιστικού (Τ.Ε.) στο Κέντρο Υγείας Κιάτου.

- 1 θέση Διοικητικού – Λογιστικού (Δ.Ε.) στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου.

- 2 θέσεις Διοικητικών – Λογιστικών (Δ.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

- 1 θέση Διοικητικού Γραμματέα (Δ.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.