Ετήσια Έκθεση σπουδαστών των Εργαστηρίων Τέχνης του Δήμου Κορυδαλλού (ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ.) Πέμπτη 9/6/2016 στις 20:00