ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΡΕΝΤΗΣ ΣΤΟΥΣ 30 ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)Σήμερα 14 Ιουλίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από πολίτες ή οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας στους 30 Δήμους που συμμετέχουν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έως και την 30η Νοεμβρίου χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ (www.keaprogram.gr)


Η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και για όσους υποβάλλουν αίτηση τον Ιούλιο, ξεκινάει από τον Αύγουστο.

ΠΥΛΗ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) (https://keaprogram.gr/Gmi/)

Για την υποβολή της Αίτησης θα πρέπει να κάνετε διαπίστευση μέσω του TAXIS net με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε.
Στη συνέχεια πρέπει να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της εφαρμογής να προσπελάσει τα στοιχεία tου (ΑΦΜ) που τηρούνται στη ΓΓΠΣ.

Πιο αναλυτικά:
Α. Εισοδηματική ενίσχυση
Η ενίσχυση αφορά την εξασφάλιση εισοδήματος ή τη συμπλήρωσή του στα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτή η ενίσχυση υπολογίζεται αθροιστικά μέχρι τα 200 ευρώ το μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 100 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50 ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο. Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα το εισόδημά του τους έξι τελευταίους μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθενται 600 ευρώ ενώ για κάθε ανήλικο προστίθενται 300 ευρώ το εξάμηνο.
Έτσι, κάθε νοικοκυριό θα λαμβάνει κάθε μήνα τη διαφορά μεταξύ του εξαμηνιαίου ποσού του παραπάνω πίνακα και του εξαμηνιαίου εισοδήματος που δήλωσε, διαιρεμένα δια του έξι.
Παραδείγματα
α)Μεμονωμένο άτομο που δήλωσε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο εισέπραξε 600 ευρώ θα λάβει μηνιαία ενίσχυση ίση με: (1.200 ευρώ – 600 ευρώ) / 6 = 100 ευρώ
β) Τετραμελής οικογένεια που δήλωσε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο εισέπραξε 900 ευρώ, θα λάβει μηνιαία ενίσχυση ίση με: (2.400 ευρώ – 900 ευρώ) / 6 = 250 ευρώ

Β. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά
Το ΚΕΑ προβλέπει τη διασύνδεση του νοικοκυριού, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες, με:
- Παροχή επιδότησης ενοικίου.
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
- Παροχή σχολικών γευμάτων.
- Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
- Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
- Ένταξη στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ).
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, παροχών ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Για τη διασύνδεση με τις συμπληρωματικές παροχές, είναι απαραίτητη η παρουσία των δικαιούχων στα Κέντρα Κοινότητας
.
Γ. Υπηρεσίες ενεργοποίησης δικαιούχων, με στόχο την επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική επανένταξη
Με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, το ΚΕΑ, προωθεί τους δικαιούχους, εφόσον μπορούν να εργαστούν, σε δράσεις για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε:
α)Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.
β) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
γ) Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Τα κριτήρια
Η ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εκτός από εισοδηματικά, προϋποθέτει και περιουσιακά κριτήρια, που αφορούν τόσο την ακίνητη, όσο και την κινητή περιουσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:
Περιουσιακά κριτήρια
α. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
β. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
2. Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου ποσού, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά θα πρέπει να κατοικούν νόμιμα στους δήμους εφαρμογής του προγράμματος
Επίσης, το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε σε ειδικό έντυπο σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, για να διευκολύνει όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο.

Ειδικότερα:

Χρήσιμες ερωτήσεις:

1) Πώς και πού μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ;
*Η αίτηση γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή από τον / τη σύζυγό του.
*Η αίτηση υποβάλλεται:
- Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr.
- Είτε μέσω των Δήμων ή τον ΚΕΠ του προγράμματος.
*Εάν το νοικοκυριό έχει φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Δήμων ή ΚΕΠ.
*Για την υποβολή μέσω Δήμων ή ΚΕΠ ο / η αιτών/ούσα προσκομίζει υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που μπορεί να βρει είτε στο internet site του προγράμματος, είτε στους Δήμους και τα ΚΕΠ. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.
2) Αν φιλοξενούμαι μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ;
Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση για το ΚΕΑ, ωστόσο, αυτός / ή που τους φιλοξενεί οφείλει, αν υποβάλλει αίτηση, να τους συμπεριλάβει υποχρεωτικά.
3) Αν είμαι άστεγος μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ;
Ναι, εφόσον έχει γίνει καταγραφή από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή αν ο άστεγος κάνει χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στο Δήμο του.
4) Ποιο εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;
Το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που εισέπραξε ο αιτών και τα μέλη του νοικοκυριού κατά τους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ. Εξαιρούνται, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
5) Πώς θα λαμβάνω την εισοδηματική ενίσχυση;
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Από το συνολικό ποσό, 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας, ενώ για το υπόλοιπο 50%, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, μέσω τραπεζικού συστήματος ή / και μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ.