Υπηρεσία e-Ραντεβού στο ΠΕΔΥ.


Χωρίς την δέουσα προβολή από το υπουργείο υγείας, από τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, έχει ξεκινήσει η λειτουργία της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών Ραντεβού-eRDV» της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Οι πολίτες επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://rdv.ehealthnet.gr και με την εισαγωγή των ίδιων κωδικών του Τaxisnet, «κλείνουν» το ραντεβού τους.

Επίσης, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα να κλείνονται ηλεκτρονικά ραντεβού και μέσω των ΚΕΠ. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος, εφόσον ο ίδιος δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία, θα μπορεί να απευθύνεται στα ΚΕΠ».