Τρεις μήνες πριν τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση.