Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας, υλοποιεί το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2012, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, μέσω τριών προγραμματικών συμβάσεων, μία με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, δεύτερη με τον Δήμο Ευρώτα και Τρίτη με τις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας, με παρεμβάσεις στο φυσικό, αστικό, περιαστικό και το αγροτικό περιβάλλον. Η συμμετοχή της Περιφέρειας καθορίζεται στο ύψος των 600.000 ευρώ.
Στόχος του προγράμματος είναι η δραστική μείωση σε μεγάλο βαθμό της ενόχλησης που προκαλούν οι μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Η ανάκαμψη μολυσματικών ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο, η εμφάνιση στη χώρα μας επιδημιών όπως του Ιού του Δ. Νείλου, και τα αυξανόμενα ενδημικά κρούσματα ελονοσίας σε επίπεδο επικράτειας, σε συνάρτηση με το επίπεδο ποιότητας ζωής, δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με:
Ο ψεκασμός πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο (κατά τη διάρκεια των πρώτων προνυμφικών σταδίων) με τα κατάλληλα σκευάσματα (προνυμφοκτόνα κουνουπιών Δημόσιας Υγείας ). Οι παρεμβάσεις στο αστικό , περιαστικό και αγροτικό περιβάλλον γίνονται από το έδαφος , ενώ στα φυσικά συστήματα, ανάλογα με την έκταση των εκκολάψεων θα χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα.
Για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων όχλησης, η αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου , οι φορείς υλοποίησης και οι ανάδοχοι του έργου είναι στη διάθεση των πολιτών στις κατωτέρω τηλεφωνικές γραμμές και διευθύνσεις εξυπηρέτησης κοινού για την περιοχή:ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ & ΛΑΚΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
Τηλ. 23920.72940
Fax 23920.72939
800-11-244244 (γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 6972916770

Οι πολίτες μπορούν να καλούν στην περίπτωση που διαπιστώνουν σημαντική όχληση κουνουπιών. Εξειδικευμένα συνεργεία, χωρίς χρέωση, διερευνούν την περιοχή και πραγματοποιούν τις απαραίτητες παρεμβάσεις.