Εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την εθνική καταστροφή του 1922.


Σήμερα 10 Δεκεμβρίου  2012 και ωρα 19:00 στο αμφιθέατρο της Ελληνογαλλικής  Σχολής Πειραιά (οδός Ελ.Βενιζέλου 12Α και Φίλωνος)
 
"Η συμβολή των Ελλήνων της καθ' Ημάς Ανατολής στην Παλιγγενεσία του 1821" Ιστορικό βιβλίο μου, όπου περιέχονται οι αιτήσεις και πιστοποιητικά περισσοτέρων από 400 Μικρασιατών αγωνιστών. Πρωτογενής έρευνα μέσα από τις άμεσες πηγές, που ξεκίνησα από το 1985 και αναφέρεται στην οικονομική και στρατιωτική συνεισφορά των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής του Μικρασιατικού και Θρακικού χώρου."

Αρχοντία Παπαδοπούλου