Πως η #Eldorado Gold φοροαποφεύγει μέσω ολλανδικών θυρίδων.#ΣΚΟΥΡΙΕΣ


Το ρεπορτάζ βασίζεται στην έκθεση «Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός» (Fool's Gold) της SOMO για τις δομές φοροαποφυγής της Eldorado Gold και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία της Ελλάδας.

«Στο σημερινό διεθνές φορολογικό περιβάλλον, το καθεστώς για εταιρείες συμμετοχών στην Ολλανδία εξακολουθεί να είναι το πλέον δημοφιλές καθεστώς συμμετοχών στον κόσμο. Ο κύριος λόγος γι’ αυτήν την δημοφιλία είναι η χαμηλή φορολόγηση (συνήθως 0% φορολογία), η ευελιξία του Ολλανδικού εταιρικού και φορολογικού δικαίου και το σχετικά χαμηλό κόστος ίδρυσης και ετήσιας συντήρησης.»


Στη διεύθυνση Barbara Strozzilaan 101 στα προάστια του Άμστερνταμ υπάρχει ένα γραμματοκιβώτιο στον τοίχο ενός κτιρίου γραφείων. Αυτό το γραμματοκιβώτιο το χρησιμοποιούν περισσότερες από 70 διεθνείς εταιρίες. Εταιρίες-θυρίδες ονομάζονται οι Ολλανδικές εταιρίες που δεν είναι τίποτα άλλο από μια διεύθυνση, χωρίς καμία πραγματική ή εμπορική δραστηριότητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να μεταφέρονται χρήματα εντός των εταιριών σε χώρες με μικρότερους φορολογικούς συντελεστές. 12 από τις 70 εταιρίες-θυρίες που βρίσκονται στην συγκεκριμένη διεύθυνση ανήκουν στην Eldorado Gold. Όλες αυτές οι εταιρίες έχουν συνολική αξία ενεργητικού κεφαλαίου περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με τη βοήθεια Ολλανδών φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων η Eldorado Gold έστησε το 2012 ένα περίπλοκο σύστημα εσωτερικού δανεισμού της εταιρίας μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τις θυρίδες στην Ολλανδία και ενός γραφείου στον φορολογικό παράδεισο στα νησιά Μπαρμπάντος. Η θυγατρική Ελληνικός Χρυσός ΑΕ χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της με τη έκδοση ομολόγων που αγοράζονται εξολοκλήρου από τις Ολλανδικές εταιρίες θυρίδες. Οι Ολλανδικές εταιρίες με τη σειρά τους χρηματοδοτούνται με δάνεια από την εταιρία της Eldorado Gold με έδρα τα νησιά Μπαρμπάντος. Με αυτό τον τρόπο τα κεφάλαια κινούνται από την Ελλάδα στην Ολλανδία και από εκεί στα Μπαρμπάντος μένοντας ουσιαστικά αφορολόγητα.
Η Eldorado Gold με την βοήθεια της Ολλανδίας εγκατέστησε ένα σύστημα φοροαποφυγής αξιοποιώντας τα κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στα εθνικά συστήματα φορολόγησης. Σχεδίασε προσεκτικά τις δομές φουσκώνοντας το κόστος στην Ελλάδα και μειώνοντας τα τρέχοντα (και πιθανόν και τα μελλοντικά) φορολογητέα κέρδη. Με τη χρήση αυτών των δομών η Eldorado Gold κατέβαλλε στην Ελλάδα μικρότερο φόρο εισοδήματος την ώρα που χρειάζεται απεγνωσμένα έσοδα προκειμένου να πληρώσει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της ασφάλισης και των υποδομών της εκπαίδευσης. 
Αυτή η επιθετική φοροαποφυγή είναι νόμιμη και μερικές φορές προωθείται από την Ευρώπη και την ολλανδική κυβέρνηση η οποία συμμετέχει ενεργά προσφέροντας μυστικές προσαρμοσμένες φορολογικές συμφωνίες στις εταιρίες που εγκαθιδρύουν εταιρίες θυρίδες στην Ολλανδία. 
Οι μεγάλες πολυεθνικές χρησιμοποιούν επιθετικές δομές φοροαποφυγής προκειμένου να μεταφέρουν τα έσοδά τους από χώρες με μεγάλους φορολογικούς συντελεστές σε χώρες με μικρούς αποφεύγοντας την καταβολή φόρου εισοδήματος στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται δημιουργώντας έτσι επιπλέον κέρδος. 
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επένδυση της Eldorado Gold στα ορυχεία χρυσού θα φέρει οποιοδήποτε δημοσιονομικό όφελος στην οικονομία της Ελλάδας.
Μέρος ρεπορτάζ του ThePressProject