Στο βωμό του κέρδους....

      Φωτό  Μάριος Λώλος.
Τελικά πρέπει να γίνει το κακό, να συμβεί το ατύχημα για να υπάρξει δημοσιότητα και ενδιαφέρον για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αλλά και για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, πάντα Έτσι γινόταν και πάντα έτσι ίσως θα γίνεται, γιατί όλα λειτουργούν στον βωμό του κέρδους και όχι της εξυπηρέτησης του ανθρώπου. 
Εμείς πρώην εργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και φυσικά οι νυν εργαζόμενοι έχουμε την "τύχη" να εργαζόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον, όπου σε φυσιολογικές συνθήκες κάθε χρόνο θρηνούμε αρκετούς συναδέλφους που "φεύγουν " με καρκίνο, και στα συχνά ατυχήματα λόγω πολλών παραγόντων στα οποία έχουμε τραυματίες και νεκρούς.
 Ένα βασικό συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει σχεδόν όσοι έχουμε περάσει από εκεί είναι ότι όσο υποβαθμίζεται η εμπειρία η εκπαίδευση η ασφάλεια η ποιότητα του εξοπλισμού προς όφελος και μόνο των οικονομικών μεγεθών και του κέρδους, και όσο αυτή η σχέση αποβαίνει δυσμενέστερη για το πρώτο σκέλος, τότε τα ατυχήματα δυστυχώς, οι τραυματίες και οι νεκροί θα πολλαπλασιάζονται.
 Την τελευταία δεκαετία τα ΕΛΠΕ, υπό την υψηλή καθοδήγηση στελεχών του Λάτση, έχουν προχωρήσει σε μαζική αποψίλωση των διυλιστηρίων από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, με ορατά τα αποτελέσματα.