Ένσταση της αντιπολίτευσης του Δήμου Νίκαιας-Ρεντη, για κατά συρροή παραβάσεις σε συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.


Σε συνέχεια όσων συνέβησαν στο Δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας Ρέντη στις 19/11/2015 όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, προχώρησαν σε ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, για τη νομιμότητα των Αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη στις 19/11/2015.

Με την ένσταση ζητείται να ακυρωθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν με συρροή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων την ημέρα της συνεδρίασης. 

Παρακάτω το κείμενο που υποβλήθηκε, με Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 89959/48399, 1/12/2015.