Φθηνότερο από σήμερα το πλαστικό χρήμα για το εμπόριο. Για τους καταναλωτές;


Από σήμερα 9/12/2015, καθίσταται υποχρεωτικός ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, που ορίζει ως μέγιστη χρέωση για τις διατραπεζικές συναλλαγές με τις πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες ποσοστό 0,3% και 0,2%, αντίστοιχα.
Κάθε είδους χρεώσεις που ξεπερνάνε κατά πολύ τις χρεώσεις αυτές, τις οποίες έχουν επιβάλλει οι τράπεζες μέχρι σήμερα θα πρέπει να θεωρούνται απαράδεκτες. Ιδίως όταν οι συναλλαγές αυτές δεν εμπεριέχουν κανένα ρίσκο για τις τράπεζες».
Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας:
Όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί για την εξόφληση της συναλλαγής του πιστωτική κάρτα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στη χώρα μας, χρεώνεται με σημαντική επιβάρυνση για κάθε συναλλαγή, από 1,5% έως ακόμα και ανώτερη του 3% προμήθεια.
Όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί για την εξόφληση της συναλλαγής του χρεωστική κάρτα, τα πράγματα είναι οριακά καλύτερα.